Proloterapi Kursu

Proloterapi Eğitimleri BPoD bünyesinde kurulan PROLOTERAPİ OKULU tarafından verilmektedir. PROLOTERAPİ OKULU, Proloterapi eğitimlerini mezuniyet sonrası bir disiplin olarak değerlendirmektedir.

PROLOTERAPİ OKULU, Proloterapi uygulamalarını, eğitim müfredatını, tedavi planlamalarını, bir ARGE projesi olarak görmektedir. Bu konuda  araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak ve  bilimsel platformlarla gerekli iş birliğini sağlamakla ve geliştirmekle görevlidir.Yılda bir defa PROLOTERAPİ HAFTASI düzenlemek ve yetkili makamlarla birlikte belirlenen bir ilde, bir hafta boyunca hastaları proloterapiden ücretsiz olarak faydalandırma çalışmaları yapmak misyonunu üstlenmiştir.

Proloterapi Eğitimi 3 aşamadan oluşmaktadır.

1- Proloterapiye Giriş ve Temel Kurs: (Kurs 1 ve 2 )

2- Orta (Intermediate) Kurs: (Kurs 3 ve 4)

3- İleri (Advanced) Kurs: (Kurs 5 ve 6)

Her ay bir kurs düzenlenmektetir. Toplam eğitim 120 saattir. 6 x 20 saat şeklinde düzenlenmektedir.

Kurs materyalleri ve work shoplar: Zengin bir anatomi maket laboratuarı, Alman teknolojisi ürünü sentetik kadavralar ve onayı alınmış gönüllüler üzerinde yapılacaktır.

Aşağıda konu başlıkları halinde ve maddeler halinde verilen eğitim müfredatı belirtilmiştir.

EĞİTİM MÜFREDATI

KURS 1: Proloterapiye Giriş, Proloterapinin Bilimsel dayanakları, Mekanizması, Eklem anatomisi, ligamentlerin önemi, Proloterapide kullanılan proliferant solisyonlar Diz, omuz, eklemi sık görülen hastalıklarında Proloterapi uygulamaları ve Work Shoplar. Toplam 20 Saat

KURS 2: Diz, Ayak ve ayak Bileği Sorunları (Gonaratroz, Meniskopatiler, Osteokondritis dissekans, Osgood schlatter, Kondromalazi, Tarsal Tunel, Aşil tendiniti, Epin kalkanei, plantar fasitis, Morton Nörinoması, Metatarsalji, Halluks valgus, Ayak bileği sindesmoz sorunlar, ligamentöz instabiliteler) Diz eklemi ligamentleri, Uygulamalar ve work shoplar. Toplam 20 Saat

KURS 3: Omuz,  Dirsek ve El bilek eklemi Sorunları (Artroz, İmpengement, kondral lezyonlar, frozen shoulder, İnkomplet tendon rüptürü, tenisçi Dirseği, Golfçu dirseği, Karpal tunel sendromu, karpal kemik nekrozu, Trigger Thump, Dequervain Sendromu, Tendinitler Eklem instabiliteleri)  anatomi ve ligamentler,  Workshop ve uygulamalar.  Toplam 20 Saat

KURS 4: Kalça ve sakro iliyak eklem hastalıkları: (Artroz, Post travmatik dejeneratif sorunlar, Osteitis Pubis, Kondromalazi, Snaping hip, Tensor fasiyalata sorunları, Priformis sendromu, Avaskuler lezyonlar, Sakroileitis, )  anatomi,  uygulamalar ve work shoplar. Toplam 20 Saat

KURS 5: Lomber ve Dorsal Vertebra  ve Kosta Sorunları: (Diskopatiler, Skolyoz,  faset eklem sorunları, kondral lezyonlar,kifoz, schuerman sendromu, Kosta blokajları, ligamentöz ve fasiyal injuriler) lomber bölge anatomisi, ligamentler ve fasiya, uygulamalar Work shoplar.   Toplam 20 Saat

KURS 6: Servikal Vertebra ve Temporomandibuler eklem sorunları (Artroz, Trigeminal nevralji, eklem instabiliteleri, Diskopati, Miyalji, Tortikolis, baş ağrıları ve Migren, Miyofasiyal sorunlar) Anatomi, uygulama ve work shoplar. Toplam 20 Saat

Eğitim Programı Sonunda yapılacak sınav yazılı ve sözlü olacaktır. Anestezi uzmanları hariç tüm hekimler CPR kursu aldıklarına dair bir belge gösterdikten sonra sınava alınacaklardır.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır.