Proloterapi Eğitimleri

Proloterapi Egitimleri Bilimsel Proloterapi Derneği Eğitim salonumuzda verilmektedir.

Dernekte oldukça zengin Anatomi maketleri ve Alman teknolojisi ürünü eklem maketleri ve modelleri ve onayı alınmış gönüllüler üzerinde uygulama çalışmalar yapılmaktadır.

Eğitime katılan hekimler ve tıp öğrencileri mesai saatleri içerisinde yılın her günü derneğimize başvurup work shoplar yapabilmektedirler.

Kurs sorumlusu Op.Dr.Hasan DOĞAN'dır.

Proloterapi Kursları 25 yıllık hekim ve Ortopedist olan Op.Dr.Hasan Doğan tarafından verilmektedir. Dr. DOĞAN "Ortopedik Hastalıklarda Ozon Tedavisi ve Nöralterapi" isimli kitabını 2012 de yazdı. 2013 de Ülkemizde Türkçe ilk "Proloterapi" kitabını yazdı. Yazarın bu iki eseri İntertıp yayınlarından çıkmıştır.

Proloterapi Eğitimleri BPoD tarafından verilmektedir.  PROLOTERAPİ DERNEĞİ, Proloterapi eğitimlerini mezuniyet sonrası bir disiplin olarak değerlendirmektedir.

BPoD, Proloterapi uygulamalarını, eğitim müfredatını, tedavi planlamalarını, bir ARGE projesi olarak görmektedir. Bu konuda  araştırma ve uygulama çalışmaları yapmak ve  bilimsel platformlarla gerekli iş birliğini sağlamakla ve geliştirmekle görevlidir.

Yılda bir defa PROLOTERAPİ HAFTASI düzenlemek ve yetkili makamlarla birlikte belirlenen bir ilde, bir hafta boyunca hastaları proloterapiden ücretsiz olarak faydalandırma çalışmaları yapmak misyonunu üstlenmiştir

Derneğin Misyonu: 

Proloterapiyi Türk toplumunun hizmetine sunmak ve Türk hekimlerine ulaştırmaktır.

Her ay 1 adet kurs düzenlenmektedir. Kurslar derneğin web sitesi olan www.proloterapidernegi.com da deklere edilmektedir.

Yakın dönem hedefimiz Proloterapi Eğitimi'ni bakanlık onaylı sertifikasyon programına dönüştürmektir.

Orta dönem hedefimiz Proloterapi Enstitüsü kurarak vakıflaşmaktır.

Uzak hedefimiz: Tıp fakültelerinde ders olarak okutulmasını sağlamak ve klasik tıp müfredatını kapsamına taşımaktır.

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır.