Nöroproloterapi KURS- 1
Yer:DENİZLİ
Tarih:07Mart -08Mart2020

NÖROPROLOTERAPİ (Bütüncül Sistemik Tedavi)

NÖROPROLOTERAPİDE TEŞHİS:

Nöroproloterapi : Bütüncül sistemik bir tedavidir. Hastalıkları aşağıdaki gibi sistemik yaklaşımla değerlendirir. Klasik tıbbi yaklaşımda, belirli bir semptom grubunun bir araya gelmesiyle teşhiş konmaktadır. Proloterapide semptomlardan ziyade, sistemler ve sistemler arası ilişkiler dikkate alınır. Nöral sistem, Vaskuler sistem, Viseral sistemler (Her viser kendi içinde bir sistemdir), Gastrointestinal sistem, İmmun sistem, Genital sistem, Lokomotor sistem. Ancak tüm sistemleri birbirine bağlayan bağlayıcı sistemler hem tanıda hem de tedavide atılacak ilk adımları net olarak işaret ederler.

Bağlayıcı sistemler:

1-Nöral sistem

2-Vasküler sistem

3-Miyofasial sistem

Bir hastalığa bakarken hangi komponentin hakim olduğunu belirlemek çok önemlidir:

1-Nöral Komponent: Hastalıkların ve patojenlerin organizmada etkiledikleri öncelikli sistem nöral sistemse, hastada ve hastalıkta nöral komponent ön plandadır. Tedavide nöral sisteme yönelik bütüncül sistemik tedavi öncelikle tercih edilmelidir. Bu durumda, Nöralterapi, Perinöral enjeksiyonlar, akupunktur ve sinir iletimi ile alakalı mineral ve vitamin takviyeleri ve nöroprotektif metodlar seçilmelidir.

2-Vaskuler Komponent: Hastalıkların oluşum patolojisinde vaskuler komponent ve perfüzyonla ilgili sorunlar ön plandaysa, uygulanacak tedavide vaskuler etkinlik aramak ön şart olmalıdır. Bu durumda sempatik sistem hiperaktivasyonlarının azaltılması, ozon tedavisi, lenfatik sistem regülasyonu, eksik ve düşük fonksiyonlu olan kan elemanlarının tamamlanması öncelikli olarak tedaviye eklenmelidir.

3-Viseral Komponent: Hastada doku yıkımı ve visserdeki son aşama bulgular hakimse visere yönelik bütüncül sistemik tedavi öncelikli seçenek olmalıdır. Tedavi protokolüne, Proloterapi, Posturolojik yaklaşım, Homeopati eklenmesi önem kazanır.

NÖROPROLOTERAPİDE TEDAVİ YAKLAŞIMI

1-Tepkisel yaklaşım: Mevcut semptomu ortadan kaldırmaya yönelik, hızlı etki gösteren, hayat kurtaran ancak ampirik olan yaklaşımdır. Ateş yüksekse, hemen anti-pretikle düşürülür. Tansiyon yüksekse hemen anti-hipertansif verilir. Enfeksiyon varsa hemen antibiyotik verilir. İlk adım yaklaşımları uzun süreli ve vazgeçilmez uygulamalar haline getirilirse, organizmanın regülasyon sistemleri çöker. Hasta sürekli bu dış ajanlara bağımlı hale gelir.

2-Stratejik yaklaşım: Sebebe yöneliktir. Semptomu ortaya çıkaran patolojik süreçlerin araştırılması esasına dayanır. Sebebe yönelik bilimsel bir tedavinin yolu stratejik yaklaşımla başlar.

3-Sistemik yaklaşım: Semptomların ortaya çıkmasında, rol alan sistemleri inceler. Kabızlık ve Gastrointestinal disfoksiyonu olan bir hastada toksinlerin birikip romatizmal süreçleri tetiklediğini hesaba katarak, barsak temizliği, kolonhidroterapi ve regülasyon tedavilerini ön plana çıkarır. Tansiyon hastasının, tedavisinde böbreğin süzme kapasitesinin önemini asla ihmal etmez.

4- Sezgisel yaklaşım: Bilimsel ve sezgisel yaklaşımların iç içe geçtiği, hekimlik sanatının en üst düzeyde ortaya konduğu, Fizik beden, enerji bedeni, duygusal, mental beden ve ruhsal bedenin bütüncül olarak değerlendirilip masaya yatırıldığı mutlak tedaviyi hedef alan bir süreçtir.

 

Nöroproloterapi, George Stuart Hackett’in Proloterapisinin, Huneke kardeşlerin Nöralterapisinin, Jhon Lyftogt’un Nöroproloterapisinin ve Samuel Hahnemann ‘ın Homeopatisinin, Akupunkturun ve sistemler yaklaşımının temel prensiplerinin kombine edildiği, ozonun, PRP nin ve CGF nin lokal ve sistemik etkileri ve sonuçları dikkate alınarak, bütüncül yaklaşımla uygulanmasıdır.

Proloterapidir: Uygulama tekniği açısından Proloterapidir.

İmmunoterapidir: Bağışıklık sistemi ve vücudun öz savunma mekanizmalarını güçlü kılma esasına bağlıdır bu nedenle bir ümmin sistem tedavisidir.

Nöralterapidir: Nöral ve vasküler sistemlerin regülasyonununu sağlayarak viseri tedavi etmek amacındadır.

Nöroproloterapi, otonom sinir sistemi ve cutenöz sinirlerin düzenli çalışması için, belirlenen önemli anatomik noktalara uygulanan bir enjeksiyon tedavisidir.

Capsaisin reseptörlere, cutenöz sinirlere, axonal transportun bloke olduğu osteofibröz kanallara uygulanır.

Ayrıca sempatik ve parasempatik ganglionlar ile akupunktur noktaları tedavide önemlidir.

Nöroproloterapi 4*20=80 saat 4 hafta sonu şeklinde uygulanan bir eğitim programıdır.

ENDİKASYON

1-      Kronik Ağrılar

2-      Nöropatik Ağrılar

3-      Osteoartrit

4-      Avasküler Nekroz

5-      Tendinit

6-      Bursit

7-      Epincalcanei

8-      Tenisci Dirseği

9-      Belfıtığı – Diskopati

10-   Migren  

NÖROPROLOTERAPİ KURSU 1

1.GÜN

Saat

Konu

Eğitmen

09:00 - 09:45

Nöralterapi Nedir? Nöroproloterapi Nedir? Tarihçesi, Etki Mekanizması, Bilimselliği ve Bilimsel Kabul Edilmeyen Yönü

Op.Dr.Hasan Doğan

09:45 - 10:30

Nörovegetatif Sistem ve Regülasyon Tıbbı

 

10:30 - 10:45

KAHVE MOLASI

 

10:45 - 11:30

Segmental İnervasyon ve Organsal  İlişkiler

 

11:30 - 12:30

Lokomotor Sistem ve Ağrı

 

12:30 - 14:00

YEMEK MOLASI

 

14:00 - 14:45

Lokal Anestetikler

 

14:45 - 15:30

Nöralterapide Hormonal Aks ve VSS'nin Hormonal Sistem İlişkisi

 

15:30 - 15:45

KAHVE MOLASI

 

15:45 - 16:30

Tiroid Kanlanması, İnervasyonu, Nöralterapi Uygulaması

 

 

 

 

2.GÜN

Saat

Konu

Eğitmen

09:00 - 09:45

Matriks, Temel Maddenin Disregülasyon ve  Disfonksiyondaki Rolu

Op.Dr.Hasan Doğan

09:45 - 10:30

Tonsillerin Lenfatik Sistem ve VSS ile İlişkisi

 

10:30 - 10:45

KAHVE MOLASI

 

10:45 - 11:30

Nöroproloterapide Klinik Muayene Workshop

 

11:30 - 12:30

Viserokutenal Refleks ve Ağrıda Nossiseptif Süreç

 

12:30 - 14:00

YEMEK MOLASI

 

14:00 - 14:45

Bozucu Alan Kavramı , Kronik hastalık oluşması ve enfirmasyon bozulması

 

14:45 - 15:30

Nöralterapide Fenomenler

 

15:30 - 15:45

KAHVE MOLASI

 

15:45 - 16:30

Bozucu Alan Enjeksiyonları Workshop

 

 

 


 

İlgili Bağlantılar
© 2019 Tüm Hakları Saklıdır.