Derneğimiz

Bilimsel Proloterapi Derneği (BPoD)

Derneğimiz Proloterapi'yi toplumunun hizmetine sunmayı ve Türk hekimlerine ulaştırmayı gaye edinmiştir.Bu hedefleri çerçevesinde proloterapi kursları ve sempozyumları düzenlemekte, ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongrelere katılarak proloterapiyi tanıtmaktadır. 

Derneğimizin yakın dönem hedefi Proloterapi eğitimini bakanlık onaylı sertifikasyon programına dönüştürmektir.

Orta vadeli hedefimiz Proloterapi Enstitüsü kurarak vakıflaşmaktır.

Uzak hedefimiz ise Tıp fakültelerinde ders olarak okutulmasını sağlamak ve klasik tıp müfredatı kapsamına taşımaktır.

Bilimsel Proloterapi Dernegi Yönetim Kurulu

Başkan: Op. Dr.Hasan DOĞAN

Bşk Yard: Uzm.Dr.Ülkü SARPKAYA

Bşk Yard: Op.Dr.Hasan KARAAĞAÇ

Sayman: Dr. Hüseyin UMUT

Üyeler:

Dr. Asuman Kaplan Algın

© 2019 Tüm Hakları Saklıdır.